Blog - Aktuality

Červená středa

Červená středa

První věc, kterou od nás pronásledovaní křesťané žádají, je modlitba. Více než cokoli jiného cítí naši lásku a podporu skrze naše modlitby.

Římskokatolická farnost sv. Václava zve Vás ke společné modlitbě 23. listopadu 2022 od 17:30

Číst dál
Dušičky

Dušičky

Odpustky pro duše v očistci

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci.

Číst dál
Říjen - měsíc modlitby sv. růžence

Říjen - měsíc modlitby sv. růžence

Modlitba růžence v sobě obsahuje stále se opakující volání po Mariině přímluvě; zahrnuje v sobě všechnu bídu doléhající na člověka a obsahuje rozjímání a přemítání o jejím životě, který byl naplněný Bohem. Toto rozjímání je zaměřeno na život Kristův.

Číst dál
Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Bratři a sestry,

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí.

Číst dál
Pouť do Svaté Země

Pouť do Svaté Země

Římskokatolická farnost Lišov ve spolupráci s CK Awertour Vás zve na POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ

Číst dál
Chrámový pěvecký sbor Bohuslav přijme nové zpěváky

Chrámový pěvecký sbor Bohuslav přijme nové zpěváky

Chrámový pěvecký sbor Bohuslav přijme nové zpěváky do všech hlasových skupin (soprán, alt, tenor, bas). Jeho hlavní náplní je hudební doprovod bohoslužeb v lišovském kostele sv. Václava i koncertní činnost. Repertoár sboru zahrnuje duchovní hudbu období baroka až po současnost.

Číst dál
Poselství Svatého otce Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů

Poselství Svatého otce Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů

Moje milá, můj milý!

Slova žalmisty: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (92,15) jsou dobrou zprávou, skutečným „evangeliem“, tedy „radostnou zvěstí“, kterou můžeme světu hlásat u příležitosti druhého Světového dne prarodičů a seniorů.

Číst dál
Kněžské svěcení

Kněžské svěcení

V radosti z daru povolání oznamují, že spojím svůj život s Pramenem Života, aby On by ve mně a já s Ním pro Vás

Číst dál
Diecézní setkání/pouť Modliteb matek v Lišově v sobotu 4. června.

Diecézní setkání/pouť Modliteb matek v Lišově v sobotu 4. června.

Milé maminky z naší českobudějovické diecéze,

 

všechny Vás srdečně zdravíme.

S radostí, že letos se můžeme osobně potkat, vás všechny zveme a těšíme se na naše společné diecézní setkání/pouť Modliteb matek v Lišově v sobotu 4. června.

Číst dál
Máme deset nových svatých!

Máme deset nových svatých!

Na náměstí sv. Petra vyhlásil Papež František 10 svatých církve – 6 mužů a 4 ženy.

Číst dál
Slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska k Neděli Dobrého pastýře

Slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska k Neděli Dobrého pastýře

Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé,

Číst dál
Diecézní presynodální shromáždění

Diecézní presynodální shromáždění

 
DIECÉZNÍ PRESYNODÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
sobota 23. dubna 2022
Program:
 

Číst dál
Diecézní charita České Budějovice shání dobrovolníky

Diecézní charita České Budějovice shání dobrovolníky

Hledáme dobrovolníky

Diecézní charita České Budějovice shání dobrovolníky, kteří by pomohli pokrýt na letišti denní a noční směny (7:00 – 19:00, 19:00 – 7:00) do konce dubna.

Číst dál
Obnova farářského hrobu v Libníči

Obnova farářského hrobu v Libníči

S návrhem obnovit farářský hrob na našem hřbitově přišla Růžena Lískovcová, která se     v současnosti o něj stará, poznala pracnost péče o tento starý hrob, takže její návrh byl namístě.  Ten je v posledních letech udržován péčí obou Lískovců rodin.

Číst dál
Charitní potravinová sbírka

Charitní potravinová sbírka

Diecézní charita České Budějovice vyhlašuje sbírku potravin na přímou pomoc ukrajinským rodinám, které získaly azyl v našem městě. Probíhat bude každou sobotu od 26.3. do konce dubna vždy v čase od 8 do 12 hodin v Kontaktním a poradenském místě na adrese Kanovnická 18 v Českých Budějovicích. To týdně vydá přes 100 balíčků potravinové pomoci a zásoby surovin pomalu docházejí. Na rozdíl od přílivu lidí, který neslábne.

Číst dál
12