Modlitba za celý svět

Modlitba za celý svět

POSELSTVÍ PANNY MARIE DANÉ PROSTREDNICTVÍM VIZIONÁŘKY MIRJANY 2. 07. 2017

"Drahé děti, děkuji vám, že přijímáte moje výzvy a že se shromažďujete zde kolem mne, svojí nebeské matky. Vím, že na mě myslíte s láskou a nadějí. I já cítím lásku k vám všem, jako ji cítí i můj přemilý Syn, který mne ve své milosrdné lásce stále znovu posílá k vám, On který byl člověk, který byl a je Bůh – jeden i trojí, On který kvůli vám trpěl tělem i duší, On, který se učinil chlebem, aby sytil vaše duše a tak je zachraňoval.

Děti moje, učím vás jak být hodnými Jeho lásky, abyste svoje myšlenky usměrňovaly k Němu, abyste žily mého Syna.

Apoštolové mojí lásky, zahaluji vás svým pláštěm, protože vás jako matka chci ochránit. Prosím vás, modlete se za celý svět. Moje srdce trpí. Hříchy se množí, přespříliš jich je.

Ale s pomocí vás, kteří jste pokorní, skromní, naplnění láskou, skrytí a svatí, moje srdce bude vítězit. Mějte rádi mého Syna nadevšechno a celý svět skrze Něj. Nikdy nezapomínejte, že každý váš bratr nosí v sobě něco drahocenného – duši. Proto, děti moje, mějte rádi všechny ty, kteří neznají mého Syna, aby se skrze modlitbu a lásku, která z modlitby vychází, stali lepšími, aby dobrota v nich mohla zvítězit, aby se duše spasily a měly věčný život.

Apoštolové moji, děti moje, můj Syn vám řekl, abyste se milovali navzájem. Ať je to zapsáno ve vašich srdcích a s modlitbou se pokoušejte tu lásku žít. Děkuji vám."

MODLITBA ZA CELÝ SVĚT – ŠTĚPÁNOVICE

Vznik: 1.09.2013

          Tuto neděli večer SMS z Medžugorje, že Panna Maria naléhavě prosí, abychom se hned všichni spojili v modlitbě celého růžence. Prezident Obama ohlásil na následující týden bombardování Syrie. Nestalo se. Dle informací ČT si světová media doposud kladou otázku, proč k ohlášeným leteckým útokům nedošlo. Sv. Otec František požádal následně celý svět o modlitby za zachování míru. Proto jsme se domluvili ve farnosti a v sobotu 7.09.2013 jsme se sešli večer v kostele a modlili se celý růženec, tj. radostný, bolestný a slavný za CELÝ SVĚT. Pak jsme se už za celý svět modlili každou sobotu. V roce 2014 v září jsme pozměnili obsah modlitebního setkání takto:

  • Radostný růženec – mezi desátky zpěv: Ubi caritas
  • Korunka k Božímu Milosrdenství – mezi desátky zpěv: Misericordias Domini
  • Slavný růženec – mezi desátky zpěv: Laudate Omnes Gentes

 

Kdy se setkáváme? Pondělí v 15.00 kostel Štěpánovice (po pandemii místo sobot vždy pondělí)

 

          Poselství Panny Marie z 2. 07. 2017 nás povzbudilo pokračovat v modlitebních setkáních a prosit o mír a Boží požehnání pro celý svět. Prosíme, připojte se i Vy.