Tato modlitební iniciativa, organizovaná Papežskou nadací ACN (u nás známá jako Kirche in Not), je poměrně nová, ale postupně se přidává čím dál víc účastníků. Vše začalo v roce 2005 ve venezuelském hlavním městě Caracas. Několik žen procházelo okolo malé kapličky, u které se skupina dětí modlila růženec. Někteří říkají, že ženy tak intenzivně pocítily přítomnost Panny Marie, až úžasem vykřikly. Později si jedna z nich vzpomněla na slova P. Pia, že pokud se milion dětí bude modlit růženec, na světě bude mír. A začaly vybízet k této modlitbě. Iniciativa se rychle rozšířila po Venezuele a brzy i do celého světa, a tak se už tradičně schází děti ve školách, farnostech, společenstvích, rodinách i kdekoliv jinde, aby se spojily k modlitbě růžence za mír ve světě.

Páter Pio, který zažíval velké útoky ďábla, a jehož často nazývali „živým růžencem“, hovořil o růženci jako o „zbrani, se kterou se vyhrávají bitvy“. V předvečer svého odchodu z tohoto světa ve své závěti napsal: „Milujte Pannu Marii a starejte se o to, aby byla milována. Stále se modlete růženec!“


Právě v této době, kdy ve světě panují války a nepokoje, je obzvlášť naléhavé, využívat tuto zbraň. Pokud se budeme modlit s důvěrou dítěte, je úplně jedno, že už nám není deset, ale třeba čtyřicet nebo padesát.
Papež Jan Pavel II., který byl sám hluboce oddaný Panně Marii, mnohokrát povzbuzoval k modlitbě růžence.  Hovořil o něm mj. jako o účinné pomoci v boji proti ničivým následkům krize rodiny, která je stále více ohrožovaná rozpadem v ideologických i praktických rovinách.
Také papež Benedikt XVI. Vybízel věřící k zintenzivnění zbožné praxe svatého růžence a mj. řekl, že je to bezpochyby jeden z nejvýraznějších projevů lásky, které mladá generace projevuje k Ježíši a jeho matce Marii. Papež František řekl, že modlitba růžence nás ještě více sjednotí jako duchovní rodinu a pomůže nám překonat tento čas zkoušky.
Více najdete zde.