Ministranti

Ministranti

Ministranti

Slovo ministrant pochází z latinského ministrare – sloužit, což znamená druhému člověku činit to, co si přeje. Co dělá ministrant a kdo se jím může stát?

Ministrant svou službou pomáhá knězi během jeho vlastní služby ke chvále Boží a k posvěcení lidí. K tomu jsou všichni zájemci formováni. Během roku spolu také podnikají několik pravidelných aktivit a setkávají se pro radost a načerpání energie.

Kdo se může stát ministrantem?  

Služba ministrantů není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Pro toho, kdo chce Bohu sloužit a být v dobré partě, to však není problém. Každý ministrant má při mši sv. svůj specifický úkol. Ten největší je, aby sloužil s radostí a odvahou, protože jde o setkání s Kristem. Když čte čtení nebo zpívá žalm, nese svíčky, konvičky, kalich nebo misku s hostiemi, dává se do služby Kristu. Půjčuje Ježíši svá ústa, své ruce i sebe samého.

Ministrování ale nekončí mší svatou. Nejen v kostele, ale i doma, ve škole a mezi kamarády má ministrant půjčovat svá ústa a své ruce a sebe celého, aby sám Ježíš mohl dál přicházet mezi lidi a prokazovat jim dobro.

Ministrantské schůzky