Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LIŠOV, RUDOLFOV, ŠTĚPÁNOVICE
od 05.02. do 12.02.2023 - 06. týden

neděle 05.02. 5. neděle v mezidobí
Lišov 08:00 Za Karla Fraňka ve výročí pohřbu, za jeho rodiče a živé a zemřelé z rodiny Fraňků a duše v očistci
Rudolfov 09:30 Za Milana Třebína a jeho rodiče
Štěpánovice 11:00 Za dary Ducha Svatého a Boží požehnání pro novou hlavu státu a všechny politiky a státníky 
pondělí 06.02. památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Lišov 17:00 Mariánské večeřadlo
Štěpánovice 16:00 Modlitba za celý svět
úterý 07.02. úterý 5. týdne v mezidobí
Lišov 17:30 Adorace
18:00 Za Antonina Vondráka a za ochranu Panny Marie pro rodinu
středa 08.02. sv. Jeronýma Emiliániho
Štěpánovice 18:00 Za Olivii Hanzalovou o dobrý průběh operaci a o zdraví pro celou rodinu
čtvrtek 09.02. čtvrtek 5. týdne v mezidobí
Rudolfov 18:00 ( volná intence )
pátek 10.02. památka sv. Scholastiky, panny
Lišov 18:00 Za Annu Smetanovou a všechny živé a zemřelé z rodiny Smetanů, Kubalů, Koudelků, Chvalů a Smrčků
sobota 11.02. Panny Marie Lurdské, nebo sobotní památka Panny Marie
Slověnice 18:00 ( volná intence )
neděle 12.02. 6. neděle v mezidobí
Lišov 08:00 Za Karla Fraňka a živé a zemřelé z rodiny Fraňků, Knoflíčků a duše v očistci
Rudolfov 09:30 Za Jaroslavu Padrtovou
Štěpánovice 11:00 Za zemřelé z rodiny Krausů a Klimešů.

Lišov

 1. V pondělí se bude konat v našem kostele Mariánské večeřadlo od 17:00.
 2. V úterý se bude konat od 17:30 adorace Nejsvětější Svátosti a po ní mše svatá v 18:00.
 3. V úterý zvu všechny muže na setkání můžu sv. Josefa které se bude konat od 19:00 na faře.
 4. V pátek se bude konat mše svatá od 18:00 hodin.
 5. V sobotu bude mše svatá s nedělní platností v 18:00 ve Slověnicích.
 6. Příští neděli se bude konat mše svatá v našem kostele v 8:00. V tento den proběhne sbírka na opravy.
 7. Protože v sobotu bude památka Panny Marie Lurdské i Světový den nemocných, budu v nedělí po mší svaté udělovat svatost pomazání nemocných. Tuto svátost může přijmout jen katolík, který je v milosti posvěcující (po zpovědi). Všichni, kteří přijmou svatost pomazaní nemocných musejí se zapsat do seznamu připraveného na stolku vzadu kostela. Je to nutné, protože musím udělenou svatost zapsat do knihy.

Rudolfov

 1. Dneska od 15:00 zveme všechny farníky na faru na farní kafé. Budu moc vděčny za Vaši přítomnost a za male „dary stolů“
 2. V úterý zvu všechny muže na setkání můžu sv. Josefa které se bude konat od 19:00 na faře v Lišově.
 3. Ve čtvrtek se bude konat mše svatá od 18:00.
 4. V sobotu bude mše svatá s nedělní platností v 18:00 ve Slověnicích.
 5. Příští neděli se bude konat mše svatá v našem kostele v 9:30.
 6. Protože v sobotu bude památka Panny Marie Lurdské i Světový den nemocných, budu v nedělí po mší svaté udělovat svatost pomazání nemocných. Tuto svátost může přijmout jen katolík, který je v milosti posvěcující (po zpovědi). Všichni, kteří přijmou svatost pomazaní nemocných musejí se zapsat do seznamu připraveného na stolku vzadu kostela. Je to nutné, protože musím udělenou svatost zapsat do knihy.

Štěpánovice

 1. V pondělí se bude konat v našem kostele Modlitba za celý svět od 16:00.
 2. V úterý zvu všechny muže na setkání můžu sv. Josefa které se bude konat od 19:00 na faře v Lišově.
 3. Ve středu se bude konat mše svatá od 18:00.
 4. V sobotu bude mše svatá s nedělní platností v 18:00 ve Slověnicích.
 5. Příští neděli se bude konat mše svatá v našem kostele v 11:00.
 6. Protože v sobotu bude památka Panny Marie Lurdské i Světový den nemocných, budu v nedělí po mší svaté udělovat svatost pomazání nemocných. Tuto svátost může přijmout jen katolík, který je v milosti posvěcující (po zpovědi). Všichni, kteří přijmou svatost pomazaní nemocných musejí se zapsat do seznamu připraveného na stolku vzadu kostela. Je to nutné, protože musím udělenou svatost zapsat do knihy.