Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB RUDOLFOV, LIŠOV, ŠTĚPÁNOVICE
od 04.06. do 11.06.2023 - 23. týden

neděle 04.06. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Libníč 09:30 Za farnost 
Lišov 08:00 Za Jana Němce a zemřelé z rodiny Němců
Štěpánovice 11:00 Za Ladislava Bartyzala jeho rodiče a sourozence
pondělí 05.06. památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Lišov 17:00 Mariánské večeřadlo
Štěpánovice 18:00 Modlitba za celý svět
úterý 06.06. sv. Norberta, biskupa
Lišov 17:30 Adorace
18:00 Za živé a zemřelé z rodiny Petrů,Chmelů, Bothů a Matoušků
středa 07.06. středa 9. týdne v mezidobí
Štěpánovice 18:00 Za duše v očistci
čtvrtek 08.06. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Rudolfov 18:00 Za rodiče Stoiberovi, za bratra Adolfa a za jeho manželku a duše v očistci
18:45 Eucharistický průvod
pátek 09.06. sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
Lišov 18:00 Za Annu Smetanovou a všechny živé a zemřelé z rodiny Smetanů, Kubalů, Koudelků, Chvalů a Smrčků
sobota 10.06. sobota 9. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Lišov 08:00 Svátost pokání před prvním svatým přijímáním
10:00 Křest
11:00 Křest
Rudolfov 15:00 Křest
Slověnice 18:00 Jako poděkování za dar života a za Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let pro Pavla Kovaříka na výročí 60 narozenin a za Boží požehnaní pro celou rodinu
Štěpánovice 14:00 Křest
neděle 11.06. 10. neděle v mezidobí
Lišov 08:00 Za děti přistupující k 1. svatému přijímání a jejich rodiče
Rudolfov 09:30 Za Jana a Růženu Kandlovi, jejich dceru Janu Wagnerovou, vnoučata Mirku a Jana, za Albinu Dvořákovou, Elišku Průchovou a duše v očistci
Štěpánovice 11:00 Za Karla Přibyla, jeho rodiče a sestru Ludmilu a bratra Jana Mareše i všechny ostatní zemřelé z rodiny