Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LIŠOV, RUDOLFOV, ŠTĚPÁNOVICE
od 10.12. do 17.12.2023 - 50. týden

neděle 10.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Lišov 07:30 Růženec
08:00 Za Annu a Františka Václavovských, Jiřího a Jana Kotka a ten celý rod
Rudolfov 09:00 Růženec
09:30 Za Václava a Zdeňku Lišků 
Štěpánovice 10:30 Růženec
11:00 Jako poděkování za dar života a za ochranu Panny Marii pro P. Martina 
pondělí 11.12. pondělí 2. adventního týdne
Lišov 17:00 Mariánské večeřadlo
Štěpánovice 16:00 Modlitba za celý svět
úterý 12.12. úterý 2. adventního týdne
Lišov 17:30 Adorace
18:00 Za Patera Jindřicha Strabergera a duše v očistci
středa 13.12. památka sv. Lucie, panny a mučednice
Štěpánovice 18:00 Za všechny kteří mně svým životem vedli k Bohu
čtvrtek 14.12. památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Rudolfov 18:00 Na dobrý úmysl
pátek 15.12. pátek 2. adventního týdne
Lišov 18:00 Za Františka Šefčíka, a všechny zemřelé z rodu Šefčíků a duše v očistci
sobota 16.12. sobota 2. adventního týdne
Dunajovice 18:00 Na dobrý úmysl
Lišov 09:00 Křest
neděle 17.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
Lišov 07:30 Růženec
08:00 Za Marii Brůžkovou, sestru Jiřinu, bratra Jana a jejich rodiče
Rudolfov 09:00 Růženec
09:30 Za Františka a Marii Koubovi, oboje rodiče a duše v očistci
Štěpánovice 10:30 Růženec
11:00 za živé i zemřelé z rodiny Fiktusů a Mazalů

Lišov 10. 12. 2023

 1. V pondělí se bude konat Mariánské Večeřadlo od 17:00.
 2. V úterý se bude konat adorace od 17:30 a mše svatá bude od 18:00.
 3. Ve středu od 16:15 na faře se bude konat příprava dětí na I sv. přijímaní
 4. V pátek se bude konat mše svatá od 18:00.
 5. Příležitost ke svatosti smířeni před Vánoci bude v úterý a pátek od 18:00.
 6. V sobotu se bude konat mše svatá od 18:00 v Dunajovicích.
 7. V neděli se bude konat v naším kostele Mše svatá od 8:00. Od 7:30 bude modlitba svatého růžence za naši farnost. Bude to III neděle adventní.
 8. V sobotu 20 ledna připravujeme Farní Ples, který se bude konat v Sokolovně ve Štěpánovicích. Lístky si můžete kupovat u Ondřeje Kubalu a Jarušky Pouzarové. Cena jednoho lístku je 200Kč. Jakým způsobem pomáháte? Získané prostředky poputují na provoz hospicové péče, kde den péče stojí 2 824Kč. Z této částky hradí 65% zdravotní pojišťovny. Zbylou částku 988 Kč musí hospic získat z jiných zdrojů. A právě díky Vašemu daru – zakoupení lístku na náš farní ples – bude hospic moci poskytovat i nadále kvalitní a důstojnou péči umírajícím lidem v bezpečí domovů. Pomáhejme spolu s hospicem!
 9. Můžete taky podpořit Hospic darem do tomboly. Informace u Jarušky Pouzarové a Ondry Kubalu

Rudolfov 10. 12. 2023

 1. Ve čtvrtek se bude konat mše svatá od 18:00. Přede mší od 17:00 bude příležitost ke svatosti smířeni před Svatky.  
 2. V sobotu se bude konat mše svatá od 18:00 v Dunajovicích.
 3. Na příští neděli v naším kostele se bude konat Mše svatá od 9:30. Od 9:00 bude modlitba svatého růžence za naši farnost. Bude to III neděle adventní.
 4. V sobotu 20 ledna připravujeme Farní Ples, který se bude konat v Sokolovně ve Štěpánovicích. Lístky si můžete kupovat u Milana Třebína. Jakým způsobem pomáháte? Získané prostředky poputují na provoz hospicové péče, kde den péče stojí 2 824Kč. Z této částky hradí 65% zdravotní pojišťovny. Zbylou částku 988 Kč musí hospic získat z jiných zdrojů. A právě díky Vašemu daru – zakoupení lístku na náš farní ples – bude hospic moci poskytovat i nadále kvalitní a důstojnou péči umírajícím lidem v bezpečí domovů. Pomáhejme spolu s hospicem!
 5. Můžete taky podpořit Hospic darem do tomboly. Informace u Milana Třebína.

Štěpánovice 10. 12. 2023

 1. V pondělí se bude konat v našem kostele Modlitba za celý svět od 15:00.
 2. Ve středu od 16:15 na faře v Lišově se bude konat příprava dětí na I sv. přijímaní
 3. Ve středu se bude konat mše svatá od 18:00. Příležitost ke svatosti smířeni před Svatky bude v tento den po mší svaté.
 4. V sobotu se bude konat mše svatá od 18:00 v Dunajovicích.
 5. Na příští neděli v naším kostele se bude konat Mše svatá od 11:00. Od 10:30 bude modlitba svatého růžence za naši farnost. Bude to III neděle adventní.
 6. Dneska zvu Vás na farní kafé, které se bude konat od 15:00 v Sokolovně. Přineste prosím kafé a čaj a něco málo dobrého ke kafé. Těším se na společné neformální setkaní.
 7. V sobotu 20 ledna připravujeme Farní Ples, který se bude konat v Sokolovně ve Štěpánovicích. Lístky si můžete kupovat u Michala Panského, Ireny Kalné nebo Jany Kyrianové. Cena jednoho lístku je 200Kč. Jakým způsobem pomáháte? Získané prostředky poputují na provoz hospicové péče, kde den péče stojí 2 824Kč. Z této částky hradí 65% zdravotní pojišťovny. Zbylou částku 988 Kč musí hospic získat z jiných zdrojů. A právě díky Vašemu daru – zakoupení lístku na náš farní ples – bude hospic moci poskytovat i nadále kvalitní a důstojnou péči umírajícím lidem v bezpečí domovů. Pomáhejme spolu s hospicem!
 8. Můžete taky podpořit Hospic darem do tomboly. Informace u Michala Panského.