Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB LIŠOV, RUDOLFOV, ŠTĚPÁNOVICE
od 02.10. do 09.10.2022 - 40. týden

neděle 02.10. 27. neděle v mezidobí
Lišov 08:00 Za živé a zemřelé z rodiny Václavovských, Kotků, Kováříků, příbuzné a přátelé a za novomanžele Kortusovi a Rosmanovi
Rudolfov 09:30 Za Jakuba a Alžbětu Schneiderovi, oboje rodiče a jejich děti, přátelé a duše v očistci
Štěpánovice 11:00 Za Jana Zetochů, Šarlotu a Štefana Frenků a jejích dceru Alžbětu
pondělí 03.10. pondělí 27. týdne v mezidobí
Lišov 17:00 Mariánské Večeřadlo
Štěpánovice 16:00 Modlitba za celý svět
úterý 04.10. památka sv. Františka z Assisi
Lišov 17:30 Růženec
18:00 Za rodinu Irmišů a zemřelou Annu Kahounovou
středa 05.10. sv. Faustiny Kowalské, panny
Štěpánovice 17:30 Růženec
18:00 Za rodinu Čertíkových z Chotýčan a rodinu Květoňových ze Zvíkova a duše v očistci 
čtvrtek 06.10. sv. Bruna, kněze
Rudolfov 17:30 Růženec
18:00 Jako poděkování za našeho kněze Patera Martina a za 45 let jeho života 
pátek 07.10. památka Panny Marie Růžencové
Lišov 17:00 Adorace
17:30 Růženec
18:00 Za Jaroslava Odleva a zemřelé členy rodiny Odlevovy a Frouzovy
18:45 Pobožnost k Srdci Ježíšovu
sobota 08.10. sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
D. Slověnice 17:30 Růženec
18:00 Za Patera Martina a jeho rodinu 
Hůrky 14:00 Na dobrý úmysl
Lišov 13:00 Křest
15:00 Křest
Rudolfov 11:30 Pobožnost na poděkování za 50 let společného života manželů Kadounu
Štěpánovice 10:00 Křest
neděle 09.10. 28. neděle v mezidobí
Lišov 08:00 Za zemřelé z rodiny Michalů, Šimkovských a Marků
Rudolfov 09:30 Za Františka a Marii Kouboví, oboje rodiče a duše v očistci
Štěpánovice 11:00 Za Annu a Jana Peškovi a za jejich nejbližší

Lišov

 1. Milí farníci, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzývám, abychom se vzhledem k závažnosti celé situace ve světě společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží pomoc spojili v růžencové modlitbě. Během celého měsíce října zvu Vás na společnou modlitbu svatého růžence za mír. Růžencová pobožnost se bude konat před každou mší svatou. Odevzdejme vše s důvěrou do mocných rukou Panny Marie!
 2. V pondělí se bude konat v našem kostele Mariánské večeřadlo od 17:00.
 3. V úterý se bude konat od 17:30 růžencová pobožnost a po ní bude mše svatá v 18:00.
 4. V úterý zvu všechny muže na, první po prázdninách, setkání mužů sv. Josefa. Setkáni se bude konat na faře od 19:00.
 5. Děti, které touží přijímat Pána Ježíše v eucharistii, se mohou i ve školním roce 2022/2023 zapojit do přípravy na přijetí svátosti smíření a svatého přijímání. První setkání rodičů a dětí se bude konat ve středu od 15:30 na faře.
 6. V první pátek v měsíci se uskuteční v našem kostele od 17:00 adorace Nejsvětější Svátosti a příležitost ke svátosti smíření, od 17:30 růžencová pobožnost v 18:00 mše svatá a po ní pobožnost k Srdci Ježíšovu.
 7. V sobotu bude mše svatá s nedělní platností v 18:00 ve Slověnicích a přede mší bude růžencová pobožnost.
 8. Příští neděli se bude konat mše svatá v našem kostele v 8:00.

Rudolfov

 1. Milí farníci, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzývám, abychom se vzhledem k závažnosti celé situace ve světě společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží pomoc spojili v růžencové modlitbě. Během celého měsíce října zvu Vás na společnou modlitbu svatého růžence za mír. Růžencová pobožnost se bude konat před každou mší svatou. Odevzdejme vše s důvěrou do mocných rukou Panny Marie!
 2. V úterý zvu všechny muže na, první po prázdninách, setkání mužů sv. Josefa. Setkáni se bude konat na faře v Lišově od 19:00.
 3. Děti, které touží přijímat Pána Ježíše v eucharistii, se mohou i ve školním roce 2022/2023 zapojit do přípravy na přijetí svátosti smíření a svatého přijímání. První setkání rodičů a dětí se bude konat ve středu od 15:30 na faře v Lišově.
 4. Ve čtvrtek od 17:30 bude růžencová pobožnost a po ní se bude konat mše svatá v 18:00.
 5. Na první pátek v měsíci vás zvu do kostela do Lišova, kde se bude od 17:00 konat adorace Nejsvětější Svátosti, od 17:30 růžencová pobožnost a poté mše svatá v 18:00. Po mši bude pobožnost k Srdci Ježíšovu.
 6. V sobotu bude mše svatá s nedělní platností v 18:00 ve Slověnicích.
 7. Příští neděli se bude konat mše svatá v našem kostele v 9:30.

Štěpánovice

 1. Milí farníci, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzývám, abychom se vzhledem k závažnosti celé situace ve světě společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží pomoc spojili v růžencové modlitbě. Během celého měsíce října zvu Vás na společnou modlitbu svatého růžence za mír. Růžencová pobožnost se bude konat před každou mší svatou. Odevzdejme vše s důvěrou do mocných rukou Panny Marie!
 2. V pondělí se bude konat v našem kostele Modlitba za celý svět od 16:00.
 3. V úterý zvu všechny muže na, první po prázdninách, setkání mužů sv. Josefa. Setkáni se bude konat na faře v Lišově od 19:00.
 4. Ve středu se bude konat od 17:30 růžencová pobožnost a po ni mše svatá v 18:00.
 5. Děti, které touží přijímat Pána Ježíše v eucharistii, se mohou i ve školním roce 2022/2023 zapojit do přípravy na přijetí svátosti smíření a svatého přijímání. První setkání rodičů a dětí se bude konat ve středu od 15:30 na faře v Lišově.
 6. Na první pátek v měsíci vás zvu do kostela do Lišova, kde se bude od 17:00 konat adorace Nejsvětější Svátosti, od 17:30 růžencová pobožnost a poté mše svatá v 18:00. Po mši bude pobožnost k Srdci Ježíšovu.
 7. V sobotu bude mše svatá s nedělní platností v 18:00 ve Slověnicích.
 8. Příští neděli se bude konat mše svatá v našem kostele v 11:00.