Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2022

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
13. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00
  • Farní kostel sv. Václava

  Za Jaroslava Šťastného, manželku Kristinu, sourozence a duše v očistci

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30
  • Farní kostel sv. Víta

  Za Jana Chrta, jeho rodiče, bratra Josefa s manželkou Marii a celý rod. Za Václava Vančuru, jeho manželky Annu a Terezu, jejích děti a celý rod

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Za Blaženu Hadravovou, rodiče a sourozence

2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
4středa 3. velikonočního týdne
5čtvrtek 3. velikonočního týdne
6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
7sobota 3. velikonočního týdne
84. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00
  • Farní kostel sv. Václava

  Za Patera Martina s prosbou o Boží pomoc, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a za zdraví ve výročí kněžského svěcení od společenství Modlitby Matek

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30
  • Farní kostel sv. Víta

  Za Františka a Herminu Jandyovi, jejich zetě Milana a duše v očistci 

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Na poděkování za 20 let kněžství Patera Martina a za Boží požehnání do dalších let pro něho, rodiče, bratra s rodinou

9pondělí 4. velikonočního týdne
10úterý 4. velikonočního týdne
11středa 4. velikonočního týdne
 • 17:30 Májová Pobožnost
  Akce
  • 17:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Májová Pobožnost

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Jako poděkování za dar kněžství v den výročí kněžského svěcení, za rodiče, bratra, představené a za spolubratry z ročníku svěcení 2002 

12sv. Nerea a Achillea, mučedníků
13Fatimský Den
 • 18:00 Růženec
  Akce
  • 18:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Růženec a Májová pobožnost

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Jako poděkování za dar života, viry a za pomoc a ochranu Panny Marie a za Víta Kyriana

14sv. Matěje, apoštola
155. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00
  • Farní kostel sv. Václava

  Za Blaženu Poncarovou, manžela Josefa, rodiče z obojí strany

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30
  • Farní kostel sv. Víta

  Za Ivanu Morongovou, sestru Marii a rodiče

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Za dobrou cestu pro naše cyklopoutníky Josefa, Janu a Růženu a jejích šťastny návrat. Ať je Boží požehnání doprovází na celé jejich cestě

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
17úterý 5. velikonočního týdne
18sv. Jana I., papeže a mučedníka
19čtvrtek 5. velikonočního týdne
20sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
21sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
226. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00
  • Farní kostel sv. Václava

  Za rodinu Stefanovičovu, Radošovu, Veroniku Suchanovou a Marii Outlou a Marii Tomečkovou

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30
  • Farní kostel sv. Víta

  Za Jana a Růženu Kándlovi, jejich dceru Janu Wagnerovou, vnoučata Jana a Mirku, Albinu Dvořákovou, Elišku Průchovou a duše v očistci

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Za Boží Požehnání, dar viry, ochranu Matky Boží pro Šarku Opaleckou a zemřelou Michalku Kargerovou

23pondělí 6. velikonočního týdne
24den modliteb za církev v Číně
25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
26Nanebevstoupení Páně
27sv. Augustina z Canterbury, biskupa (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
28sobota 6. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Filiální kostel sv. Mikuláše a sv. Linharta

  Za Vladimira Knoflíčka, živé a zemřelé z rodiny Knoflíčků, Fraňků, Fišerů a duše v očistci 

297. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
30sv. Zdislavy
31Navštívení Panny Marie