Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
4sobota 5. velikonočního týdne
56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:30 Adorace
  Adorace
  • 07:30 - 08:00
  • Farní kostel sv. Václava
  • Označení: Lišov (Lišov)

  Růženec

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel sv. Václava
  • Označení: Lišov (Lišov)

  Za Josefa Dvořáka a živé a zemřelé z rodiny Dvořáků

 • 09:00 Adorace
  Adorace
  • 09:00 - 09:30
  • Farní kostel sv. Víta
  • Označení: Rudolfov (Rudolfov)

  Růženec

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Farní kostel sv. Víta
  • Označení: Rudolfov (Rudolfov)

  Za Jana a Růženu Kandlovi, jejich dceru Janu Wagnerovou, vnoučata Mirku a Jana, za Albínu Dvořákovou, Elišku Průchovou a duše v očistci

 • 10:30 Adorace
  Adorace
  • 10:30 - 11:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Štěpánovice (Štěpánovice)

  Růženec

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Štěpánovice (Štěpánovice)

  Za manžele Fiktusovi poděkování za 40 let společné cesty životem.

 • 16:00 Oznámení
  Oznámení
  • 16:00 - 17:30
  • Rudolfov - Dubičné

  Pobožnost za dar ochrany života během pandemii Covid-19 

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
 • 15:00 Růženec
  Růženec
  • 15:00 - 16:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Štěpánovice (Štěpánovice)

  Modlitba za celý svět

 • 17:00 Růženec
  Růženec
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel sv. Václava
  • Označení: Lišov (Lišov)

  Mariánské Večeřadlo

7úterý 6. velikonočního týdne
8Panny Marie, Prostřednice všech milostí
9Nanebevstoupení Páně
 • 17:30 Růženec
  Růženec
  • 17:30 - 18:00
  • Farní kostel sv. Víta
  • Označení: Rudolfov (Rudolfov)

  Májová pobožnost

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Farní kostel sv. Víta
  • Označení: Rudolfov (Rudolfov)

  Za Alžbětu Rorverkovou, rodiče a syna 

10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
11sobota 6. velikonočního týdne
127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:30 Růženec
  Růženec
  • 07:30 - 08:00
  • Farní kostel sv. Václava
  • Označení: Lišov (Lišov)

  Růženec

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel sv. Václava
  • Označení: Lišov (Lišov)

  Za Františku Rybarovou, vnuka Tomáše, pravnuka Radka, snachu Vlastu

 • 09:00 Adorace
  Adorace
  • 09:00 - 09:30
  • Farní kostel sv. Víta
  • Označení: Rudolfov (Rudolfov)

  Růženec

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Farní kostel sv. Víta
  • Označení: Rudolfov (Rudolfov)

  Za Františka a Marii Bukačovi, jejich rodiče a sourozence

 • 10:30 Adorace
  Adorace
  • 10:30 - 11:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Štěpánovice (Štěpánovice)

  Růženec

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Štěpánovice (Štěpánovice)

  Za Růženu Candrovou a všechny živé a zemřelé z rodiny Candrů a Fraňků

13Panny Marie Fatimské
 • 18:00 Adorace
  Adorace
  • 18:00 - 18:30
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Štěpánovice (Štěpánovice)

  Adorace

 • 18:30 Růženec
  Růženec
  • 18:30 - 19:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Štěpánovice (Štěpánovice)

  Růženec

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 19:45
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Štěpánovice (Štěpánovice)

  Za živé a zemřelé z rodiny Lexů a Kyrianů

 • 19:45 Oznámení
  Oznámení
  • 19:45 - 20:15
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Štěpánovice (Štěpánovice)

  Průvod 

14sv. Matěje, apoštola
15středa 7. velikonočního týdne
16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
17pátek 7. velikonočního týdne
18sv. Jana I., papeže a mučedníka
19Seslání Ducha Svatého
 • 10:30 Adorace
  Adorace
  • 10:30 - 11:00
  • Farní kostel sv. Václava
  • Označení: Lišov (Lišov)

  Růženec

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Farní kostel sv. Václava
  • Označení: Lišov (Lišov)

  Za farnosti Lišov, Rudolfov a Štěpánovice

20Panny Marie Matky Církve
 • 15:00 Oznámení
  Oznámení
  • 15:00 - 16:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Štěpánovice (Štěpánovice)

  Modlitba za celý svět

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel sv. Václava
  • Označení: Lišov (Lišov)

  Mariánské Večeřadlo

21sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
22sv. Rity z Cascie, řeholnice
23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
 • 17:30 Májová pobožnost
  Májová pobožnost
  • 17:30 - 18:00
  • Farní kostel sv. Víta
  • Označení: Rudolfov (Rudolfov)

  Májová pobožnost

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Farní kostel sv. Víta
  • Označení: Rudolfov (Rudolfov)

  Za Jana Chrta, jeho rodiče, bratra Josefa s manželkou Marií a celý rod. Za Václava Vančuru, jeho manželky Annu a Terezii, jejich děti a celý rod.

24den modliteb za církev v Číně
25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
26Nejsvětější Trojice
 • 07:30 Adorace
  Adorace
  • 07:30 - 08:00
  • Farní kostel sv. Václava
  • Označení: Lišov (Lišov)

  Růženec

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Farní kostel sv. Václava
  • Označení: Lišov (Lišov)

  Za Josefa a Kateřinu Dvořákovi, jejich rodiče a sourozence a syna Josefa Dvořáka

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Filiální kostel Nejsvětější Trojice
  • Označení: Libníč (Libníč)

  a Anežku a Vojtěcha Šafářovi, rodiče z obou stran , za Josefa Zajíčka a duše v očistci.

 • 10:30 Adorace
  Adorace
  • 10:30 - 11:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Štěpánovice (Štěpánovice)

  Růženec

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Štěpánovice (Štěpánovice)

  Za zemřelou Michalku Kargerovou a za Boží požehnání a ochranu pro Šarku a Terezii Opaleckých

 • 15:00 Májová pobožnost
  Májová pobožnost
  • 15:00 - 15:30
  • Slavošovice

  Májová pobožnost a posvěcení kapli 

27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel sv. Václava
  • Označení: Lišov (Lišov)

  Mariánské Večeřadlo

28úterý 8. týdne v mezidobí
 • 17:30 Adorace
  Adorace
  • 17:30 - 18:00
  • Farní kostel sv. Václava
  • Označení: Lišov (Lišov)

  Adorace

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel sv. Václava
  • Označení: Lišov (Lišov)

  Za Annu Smetanovou a všechny živé a zemřelé z rodiny Smetanů, Kubalů, Koudelků, Chvalů a Smrčků

29sv. Pavla VI., papeže
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Štěpánovice (Štěpánovice)

  Za rodiče Vojtěcha a Alžbětu Šachlovi

30Těla a Krve Páně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Farní kostel sv. Víta
  • Označení: Rudolfov (Rudolfov)

  Za Marii a Antonina Vojče, syna Antonina, obojí rodiče a duše v očistci

31Navštívení Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Farní kostel sv. Václava
  • Označení: Lišov (Lišov)

  Za Milana Smetanu a všechny živé a zemřelé z rodiny Smetanů a Ježků