Modlitby Matek

Modlitby Matek

MODLITBY MATEK

z komunity Solace

Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději.

 

Při našich modlitbách sedíme nebo klečíme kolem stolu, na který položíme:

kříž, který nám připomíná, že Ježíš je náš Spasitel,

Písmo svaté – nám připomíná, že On je živé Slovo,

svíčku, která nám připomíná, že On je Světlo světa,

malý košík, který má být položen pod křížem; do něho se ukládají jména našich dětí napsaná na lístečcích ve tvaru kruhu.

 

Snažíme se porozumět tomu, co chce Pán každé z nás osobně říct. Vzájemně si neradíme, ale všechny problémy vkládáme do modlitby. O důvěrnostech, které přednesou matky při modlitbě, nemluvíme nikde mimo skupinku. Budujeme tak vzájemnou důvěru. Učíme se také milosrdenství vůči bližnímu tak, že se vzájemně nekritizujeme a nehodnotíme. Toto jsou základní zásady, které se snažíme dodržovat.

 

Setkáváme se jednou za týden, vždy v ten samý den i hodinu. Když jedna matka předává své děti do Ježíšových rukou, ostatní ji v tichu podporují modlitbou. Skrze tyto modlitby zažívají matky hluboký klid a požehnání, protože se osobně setkávají s Ježíšem a také proto, že cítí podporu ostatních matek. Modlíme se modlitby z naší modlitební brožurky. Jsou vyjádřeny prostými slovy, kterými mateřské srdce promlouvá k Otci. Můžeme přidat i spontánní modlitby.

 

Je opravdu nutné sjednotit se v modlitbě za naše děti. …Nedělejte si starosti, když zpočátku není dost matek, které by se k vám připojily – pro začátek stačí dvě matky.

V našich farnostech existuji dvě skupiny v Lišově a dvě v Rudolfově

 

Vice informaci najděte na www.modlitbymatek.cz