Svátost nemocných

Svátost nemocných

Pán Ježíš uzdravoval nemocné a odpouštěl jim hříchy. Skrze víru, modlitbu kněze a pomazání posvátným olejem pozdvihne Pán duši nemocného a odpustí mu hříchy.

Podmínky:

 

přijmout ji může každý vážně nemocný (tělesně i duševně) nebo umírající věřící, i když je v bezvědomí, věk nerozhoduje

přítomnost příbuzných je velmi vhodná

opakovaně může člověk přijmout při zhoršení stavu nebo jiné nemoci

 

V naší farnosti se uděluje jednou za rok (těm, kteří mohou přijít do kostela), jinak na požádání i doma. Požádat o udělení svátosti nemocných lze kdykoli osobně nebo telefonicky na faře. Nečekejte až na poslední chvíle před smrtí blízkého člověka!