Muži sv. Josefa

Muži sv. Josefa

Kdo jsou muži sv. Josefa?

Muži svatého Josefa je to sít mužů, kteří chtějí ve svém duchovním životě více. To muži kteří:

  • hledají Pána: „Budeš mě hledat a najdeš mě, protože mě budeš hledat celým svým srdcem“. (Jer 29:13)
  • místo hledání moci a privilegií se snaží sloužit potřebám ostatních (Lukáš 22:25) a zůstat v Boží moci (J 15)
  • objevují radost ze života podle Božího plánu. (Kol 1, 9-12)

V této vizi chceme společně růst.

Pokud chcete – můžete se k nám přidat. Každé I úterý v měsíci na faře v Lisove od 18:45.  Dobře je začít společné poznávaní Pana mši svatou v 18:00 i adoraci v 17:30.

Kdo jsou muži svatého Josefa?

Dnes je na cestě víry mnoho překážek, ale Muž Svatého Josefa je muž, který ve svém životě hledá Pána: (Jer 29:13) „Budeš mě hledat a najdeš mě, když budeš hledat z celého srdce“. Náš Pán Ježíš Kristus nám přišel ukázat Boží lásku, a tak objevujeme svou roli mužů, kteří vidí jiné potřeby než hledání moci a privilegií (Lk 22,25). Toto volání však není břemenem kladeným jen na naše vlastní bedra, protože mužům se dostává podpory od bratrů, kteří „se navzájem podporují a navzájem se budují“ (1 Sol 5,11) a přebývají v Bohu. Výsledkem je, že Muž Svatého Josefa, je naplněn objevováním radostí Božího života pro účely, které pro svůj život nachází (Kol 1, 9–12). Stručně řečeno: jako Svaty Josef byl Ježíšovi nejbližší muž, tak se my snažíme být lidmi, kteří se hlásí k Ježíši Kristu, našemu Pánu a Spasiteli.

Muži svatého Josefa jsou katolickou sítí mužů, kteří svěřili svůj život Ježíši Kristu.

 

Pozvání:

Zveme muže, aby přijali tyto rady jako nejlepší pro jejich životy:

  1. Zasvěťte svůj život Pánu a udělejte Ho jako prvního ve všech oblastech svého života...
  2. Vzrůstejte v křesťanském učednictví... Rozvíjejte osobní modlitbu a účastněte se eucharistie častěji (ve všední dny).
  3. Žijte ve spravedlnosti a poctivosti... Pravidelně přistupujte ke svátost smíření.
  4. Buďte věrní křesťanskému povolání... Modlete se, travte víc času se svou rodinou.
  5. Pravidelně se scházejte s bratry, abyste se navzájem podporovali... Setkávejte se s nimi na pravidelných setkáních a exerciciích