Křest

Křest

Svátost křtu

 

Svátost křtu je branou do života s Kristem a zapojení do společenství věřících – církve. Člověk se spojuje s Bohem, odpouští se mu hříchy, získává duchovní dary.

 

Podmínky:

 

víra ve spásu skrze Ježíše Krista (u dětí víra rodičů)

kmotr má být praktikující katolík

přiměřená příprava rodičů

příprava dospělých katechumenů trvá nejméně rok

 

Křest se uděluje podle dohody.

Pater Vojtěch Kodet: Proč církev a křest