Nyní restaurátoři začali restaurovat píšťaly dřevěné. Ty jsou velmi poškozené červotočem, který zničil i samotná jádra píšťal a následkem toho se špatně ozývají. Budou se proto muset máčet v akrylátové pryskyřici, aby se utěsnily všechny výletové otvory po červotoči a zároveň došlo k jejich zpevnění. Dále se budou muset u všech těchto píšťal uvést do původního stavu horní výřezy, které byly v minulosti necitlivě vyříznuty do oblouku, což má rovněž vliv na jejich zvuk. Tyto práce budou velmi náročné a zdlouhavé (dřevěných píšťal je v zábradlí kůru 98).
Restaurovat se pak budou také vzdušnice a píšťalnice, u kterých se opět podobným způsobem budou muset odstranit poškození od červotoče a všechny spoje se budou muset přetěsnit novým okožením.
S restaurátory jsme pak museli aktualizovat rozpočet celého restaurování, protože kvůli současné ekonomické situaci již nelze restaurování provést za původní odhadnutou částku. Z důvodu zdražení materiálu a chemických prostředků náklady na restaurování stouply o zhruba 700 000 Kč. Odhadovaná částka za restaurování celého nástroje tak vzrostla na 4 000 000 Kč. To bude také muset být kvůli finanční náročnosti rozděleno proti původnímu plánu do více etap. Jeho dokončení je tak nově naplánováno v roce 2029.
Jak jsme na tom finančně?
Díky dotaci pro letošní rok, kterou nám Město Lišov poskytlo a která činí 450 000 Kč, zvládneme letošní etapu podle odhadu zaplatit téměř celou. Dary na transparentním účtu Nadačního fondu Lišovské varhany činí k dnešnímu dni cca 780 000 Kč. S touto částkou budeme moci zaplatit i etapu následující v roce 2024. Při další etapě v roce 2025 bychom byli dále schopni uhradit asi polovinu jejích nákladů. K dokončení celého restaurování bychom pak potřebovali ještě cca 2 200 000 Kč. Budeme se i nadále snažit získat dotace a sponzorské dary. Děkujeme také všem dárcům za poskytnuté finanční dary. Velmi si vážíme, že mnozí stále opakovaně přispívají.

lisovskevarhany.cz

Svůj dar můžete poukázat bankovním  převodem na transparentní účet nadačního fondu 293957120/0300. 

DĚKUJEME