Mši svatou sloužil P. Martin. Na závěr bylo poděkování Pánu Bohu, rodičům i všem, kdo děti na tuto svátost připravovali. Liturgii doprovázel svým zpěvem chrámový sbor Bohuslav. Příprava i s rodiči probíhala od září loňského roku. Provázejme tyto děti i jejich rodiny modlitbou, aby Eucharistický Kristus byl pro ně pokrmem a silou po celý život.

GALERIE