V našich farnostech jsme přežili úžasný den, velmi osobní. Byli jsme svědky požehnání lektorům kteří předčítávají Písmo Svaté a taky jsme prožili obřad posvěcení našich Biblí. 

Vice v galerii: