Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých dárců pomáhá v Iráku a Libanonu Charita Česká republika potřebným zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Díky úzké spolupráci s tamní církví dokáže efektivně zacílit pomoc směrem k těm nejpotřebnějším a způsobem, který v dané lokalitě dává smysl.

8 milionů korun, které čeští věřící darovali v loňské kostelní sbírce, natrvalo pomohlo stovkám lidí v nouzi. Desítky iráckých žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury.


Přidejte se i vy k nedělní sbírce a podpořte potřebné na Blízkém východě!