Spolu jsme oslovili místního občana a kameníka Petra Majera a domluvili se   na rozsahu jeho obnovy a kolik to bude stát. Nato pak jsme domluvili finanční zajištění obnovy s naším administrátorem P. Marcinem. S ním proto, že je pokračovatelem církevní správy u nás a tam pohřbení faráři v Libníči sloužili.

Obnoven byl nápis na kříži, nakloněný kříž narovnán, vyměněn jeden podélný obrubník, protože byl prasklý, ostatní upraveny, čímž došlo ke zmenšení plochy náhrobku, instalována nová soška Krista na kříži a dána nová žulová krycí deska na náhrobek. Obnova byla zahájena v srpnu 2021 a dokončena umístěním sošky Krista 17.3.2022 Na obnovu byla kameníkem dána cena 30.000 Kč Tu zaplatí   nástupnická Farnost Rudolfov. Obnovou se zmenší pracnost údržby hrobu na minimum.

Prvním tam pohřbeným farářem je Václav Votruba, který zde nastoupil službu v roce 1886, po něm v roce 1911 Karel Linhart a v roce 1934 poslední libničský farář a biskupský notář Jan Evangelista Pulec.

Na dobové fotografii je hrob po pohřbení V. Votruby osazen kamenným křížem a ohraničen dekorativní kovovou konstrukcí. Kam se po čase poděla, proč se nedochovala, není známo. 

       Poznámka: Ke dni 31.12. 2019 byla rozhodnutím biskupa Českobudějovického naše farnost zrušena a kostel se stal filiálním Farnosti Rudolfov

Karel Lískovec

 

img_2358