Křížová cesta

Křížová cesta

Datum a čas začátku

22.2.2023 17:15

Datum a čas konce

7.4.2023 18:00

Místo uskutečnění

Lišov, Rudolfov, Štěpánovice

Cena

Vstup zdarma

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Křížová cesta

Rozjímaní o utrpení a smrti Pána Ježíše nám kromě aktivní účasti na díle spásy a osobního posvěcení může přinést mnoho milostí. Velkou pobožnost k Umučení Páně měla sv. Sestra Faustyna Kowalská. Pán Ježíš jí v četných viděních vyprávěl o tom, jak je důležité rozjímat o Jeho posledních hodinách na zemi. Vizionářka napsala do svého Deníku tato slova:

„Je jen málo duší, které kontemplují mé utrpení s opravdovým citem; Uděluji ty největší milosti duším, které zbožně rozjímají o mém utrpení“ (Deník, 737).

„Chci, abyste hlouběji poznali Moji lásku, kterou Mé Srdce spaluje pro duše, a pochopíte ji, když budete rozjímat o mém utrpení“ (Deník 186).

„Jedna hodina rozjímání o Mém bolestném umučení má větší hodnotu než celý rok bičování se až do krve; rozjímání o mých bolestných ranách je pro vás velkým přínosem a přináší mi velkou radost“ (Deník 369).

Svata Faustina také napsala:

„Ježíš mi řekl, že Ho nejvíce potěším rozjímáním o Jeho bolestném utrpení, a skrze toto rozjímaní zaplavuje mou duši mnoho světla. Kdo se chce naučit opravdové pokoře, ať se zamyslí nad Ježíšovým utrpením. Když medituji o Ježíšově umučení, mám jasnou představu o mnoha věcech, kterým jsem dříve nemohla rozumět“ (Deník, 267).

„Dnes během mše svaté viděla jsem Pána Ježíše trpět, jako by umíral na kříži, který mi řekl: Má dcero, často uvažuj o mých utrpeních, která jsem pro tebe vytrpěl. Jsi mi nejbližší, když rozjímáš o mém bolestném utrpení; spojuj svá malá utrpení s mým bolestným utrpením, aby měly nekonečnou cenu před mým majestátem“ (Deník 1512).

Stojí za to vědět, že v roce 1968 schválil papež Pavel VI. možnost získat plnomocný odpustek za aktivní účast na bohoslužbě křížové cesty. Je důležité, aby se slavilo v souladu s církevními předpisy a při něm by se mělo uvažovat o Ježíšově umučení a pokud možno přecházet ze stanice na stanici. Obvyklé podmínky odpustku: zpověď, svaté přijímání, nepřipoutanost k jakémukoli, taký i lehkému hříchu, modlitba na úmysly určené Svatým Otcem.

* - vždy v pořadu bohoslužeb a ohláškach si ověřte jestli se křížová cesta kona