Pouť do Říma

Pouť do Říma

Datum a čas začátku

8.4.2024 00:00

Datum konce

13.4.2024

Místo uskutečnění

Lišov, Rudolfov a Štěpánovice

Cena

17600,- Kč

Organizátor

RKF Lisov a CK Awertour

Telefon

+420730168128

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Pouť do Říma

Římskokatolická farnost Lišov
ve spolupráci s CK Awertour
Vás zve na poutní zájezd do
 
ŘÍMA

 

Termín: 8. 4. - 13. 4. 2024

Cena: 17 600 Kč + doprava na letiště

Doprava: letecky

 
Informace a přihlášení:
P. Marcin
        do 30. 11. 2023              
+420 730 168 128

 

Cena zahrnuje:

- obousměrnou letenku (včetně poplatků) na trase Vídeň/Řím/Vídeň

- v ceně letenky je příruční zavazadlo do 8 kg o rozměrech 55x40x25 cm a malé příruční

  zavazadlo o rozměrech 40x30x20 cm

- příplatek za 1 ks podpalubního zavazadla do 20 kg je 60 Euro/osoba

- 5x ubytování v poutním domě Velehrad se snídaněmi a 4x oběd (dvou a třílůžkové pokuje)

- průvodce zájezdu

- pojištění proti úpadku CK

 

Cena nezahrnuje:

- cestovní pojištění (nutné sjednat individuálně)

- vstupy a lístky na městskou dopravu v Římě

- turistickou daň městu Řím 6 Euro/osoba/den (celkem 30 Euro) – platí se na místě průvodci

- příplatek za jednolůžkový pokoj

- autobusovou dopravu z Lišova na letiště do Vídně

 

Upozornění!

Ceny fakultativních prohlídek jsou platné k 26. 10. 2023, nelze vyloučit zdražení!

Vstup do Itálie se řídí aktuálně platnými podmínkami, které jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR: MZV – Rozcestník - Itálie

 

Rámcový program zájezdu:

  1. den - pondělí: transfer z Lišova na letiště do Vídně, odlet do Říma v 19:10 hod. Po příletu transfer do hotelu, ubytování a nocleh.
  2. den - úterý: snídaně, návštěva Baziliky Santa Maria Maggiore, kde papež Hadrian II. schválil staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. Sv. Praxeda - kostel dal postavit po roce 780 papež Hadrián I. a dal sem přenést ostatky svatých Praxedy a Pudentiany, popravených kolem roku 165. Podle legendy to byly dcery sv. Pudense, prvního  římana, jehož svatý Petr obrátil na křesťanství. Kostel se proslavil raně středověkými mozaikami. Dále Bazilika sv. Petra v okovech, kde se nacházejí okovy, kterými byl sv. Petr svázán během vězení. Nocleh.
  3. den - středa: snídaně, prohlídka Baziliky sv. Petra ve Vatikánu, kopule (fakultativně, platí se 10 Euro), krypta, možný nákup růženců a jiných devocionálií.
    Odpoledne Benátské náměstí, Via dei Fori Imperiali, Forum Romanum - v dobách antického Říma to bylo centrum veřejného dění ve městě i v říši. Je to zhruba obdélné náměstí o rozměrech asi 130x60 m mezi pahorky Kapitol a Palatin.  Koloseum - největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven, jedno z velkých děl římské architektury. Nocleh.
  4. den - čtvrtek: snídaně, Piazza Navona - malebné podlouhlé barokní náměstí v Římě, Kostel Santa Maria dell´ Anima, sv. Augustin, sv. Ludvík. Odpoledne Santa Maria Sopra Minerva - jediný gotický kostel v Římě, který nebyl v baroku přestavěn, a dlouho byl ústředím dominikánského řádu. Pantheon - nejzachovalejší antická stavba v Římě, starověký kruhový chrám v Římě původně zasvěcený všem bohům a od roku 609 zasvěcený Panně Marii mučedníků. Fontána di Trevi - nejkrásnější ze všech římských fontán, Španělské schody - barokní schodiště ke kostelu Trinità dei Monti. Byly postaveny v roce 1723 na popud papeže Inocenta XIII. a jsou jedním z nejznámějších schodišť na světě. Nocleh.
  5. den - pátek: snídaně, bazilika sv. Pavla za hradbami - je jednou ze čtyř římských papežských (dříve patriarchálních) velkých bazilik. Byla postavena ve 4. století nad pravděpodobným hrobem apoštola Pavla, vně městských hradeb (odtud jméno). Původní stavba, svého času větší než bazilika sv. Petra, se dochovala až do roku 1823, kdy lehla popelem. Vzápětí byla bazilika postavena znovu, se snahou držet se původní podoby. Uvnitř se na stěnách lodi nacházejí medailony všech (oficiálně uznaných) papežů od sv. Petra až po současnost. Odpoledne volný program (fakultativní neorganizovaná prohlídka Vatikánských muzeí 22 Euro, nebo Andělského hradu 13 Euro, nebo Kolosea, Fora Romana a Palatinu 18 Euro). Nocleh.
  6. den - sobota: snídaně, sv. Kliment, bazilika sv. Jana v Lateránu - mezi všemi římskokatolickými kostely má tato bazilika zcela výsostné postavení. Přímo v bazilice je nápis „Matka a hlava všech kostelů Města a světa“. Sv. Kříž Jeruzalémský - kostel byl vystavěn císařovnou svatou Helenou, matkou Konstantina I., jako palácová kaple v její rezidenci nedaleko římského Lateránu. Podle tradice se v něm uchovávají ostatky Kristova kříže, který měla Helena nalézt v Jeruzalémě. Odpoledne Santa Maria in Cosmedin (Bocca della verita – ústa pravdy) - titulární bazilika v jižní části Říma. V téměř prázdném kostele bez nábytku působí hlavně bohatá mramorová dlažba. V portiku je na stěně velká kruhová mramorová deska s tváří říčního boha Tritona ze 4. stol. př. n. l. Původně patrně sloužila jako poklop stoky Cloaca maxima, ve středověku vznikla pověst, že člověk, který dá ruku do jeho „úst“ a zalže, už ji nikdy nevyndá. Odtud lidový název Bocca della Verità(„ústa pravdy“). Aventin - Římský pahorek,  je příjemným místem, odkud je nejhezčí pohled na Baziliku sv. Petra, bazilika svaté Sabiny na Aventinu - římský kostel zasvěcený svaté Sabině, mučednici z 2. století. V podvečerních hodinách transfer na letiště s následným odletem do Vídně v 21:30 hod. Po příletu do Vídně transfer do Lišova.

 

Každý den bude zařazena v programu mše svatá.
Průvodce si vyhrazuje právo změny programu podle aktuální situace.

…………………………………………………………………………………..

Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. v Zábřehu prodává výhradně poutní zájezdy cestovní kanceláře AWERTOUR spol. s r. o. v Bratislavě, která je pojištěna proti úpadku u Uniqa pojišťovny a.s. v Bratislavě