Pouť do Svaté země

Pouť do Svaté země

Datum a čas začátku

15.4.2024 00:00

Datum konce

22.4.2024

Místo uskutečnění

Izrael

Cena

25750,- Kč

Organizátor

Řkf Lišov a CK Awertour

Telefon

730168128

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Pouť do Svaté země

Římskokatolická farnost Lišov ve spolupráci s CK Awertour

Vás zve na

POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ - IZRAEL A JORDÁNSKO 

Termín: 15. 4. – 22. 4. 2024

Cena: 25 750 Kč + 350 USD + doprava na letiště

V ceně je započítáno: letenka, letištní a palivové příplatky, 7 x ubytování s polopenzí v 2-3lůžkových pokojích se sociálním zařízením, doprava klimatizovaným autobusem podle programu, odborný průvodce kněz ICLic., Mgr. Miroslav Labač, pojištění proti úpadku CK

V ceně není započítáno: obslužné, vstupy podle programu v Izraeli, vstupy do památek v Jordánsku, víza + hraniční poplatky do Jordánska, obslužné – celkem 350 USD (uhradíte přímo průvodci), cestovní pojištění (nutné sjednat si individuálně) musí zahrnovat léčebné výlohy spojené s onemocněním Covid-19 včetně potvrzení v anglickém jazyce (na požádání zajistí pojišťovna, autobusová doprava z Lišova na letiště do Vídně a zpět

Informace a přihlášení:

               P. Marcin do 29. 10. 2023              

[email protected]

+420 730 168 128

 

Vstup do Izraele se řídí aktuálně platnými podmínkami, které jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta ubytovat s jiným klientem, je povinen uhradit příplatek 5 800 Kč za jednolůžkový pokoj.

 

RÁMCOVÝ PROGRAM POUTNÍHO ZÁJEZDU:

1. den: odjezd autobusem na letiště do Vídně s následným předpokládaným odletem v 10:00 hod. do Tel Avivu. Transfer autobusem do Betléma. Večeře a nocleh v Betlémě.

2. den: po snídani návštěva Jeruzaléma – Olivová hora, nejkrásnější panorama Jeruzaléma, kostel Nanebevstoupení Páně, kostel Pater Noster – Otčenáš, návštěva Dominus Flevit, místa, kde Pán plakal nad Jeruzalémem. Prohlídka Getsemanské zahrady, baziliky Agonie (smrtelného zápasu Pána Ježíše). Návštěva Davidova města – tunel Ezechiáše, rybník Siloe, Bazilika Božího hrobu, Křížová cesta, Zahradní hrob. Večeře a nocleh v Betlémě.
 
3. den: po snídani prohlídka Betléma – Bazilika narození Ježíše Krista, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, Jeskyně Mléka – místo modlitby za dar dětí pro manželské páry, které mají problém s početím. Odpolední odjezd přes Judskou poušť a Akabský záliv do Petry (Jordánsko).
 
4. den: po snídani prohlídka archeologického areálu Petry – města Nabatejců. Patří mezi sedm divů světa a je také na seznamu památek UNESCO. Petra bylo někdejší hlavní město Nabatejské říše a bylo vytesáno do skály (Římská provincie Arabie, kde se sv. Pavel zdržoval podle Gal. 1.17.). Odpolední návštěva Al Kerak – křižácký hrad. Ubytování, večeře a nocleh v Ammánu.
 
5. den: po snídani odjezd do Madaby – chrám sv. Jiří s nejstarší mozaikovou mapou Svaté země. Hora Nebo – Svatyně Mojžíše, odkud se Mojžíš díval na zaslíbenou zemi. Macheron – pevnost, kde byl sťat Jan Křtitel. Večeře a nocleh v Ammánu.
 
6. den: po snídani odjezd do Jerach – archeologický areál římského města, přejezd přes Bet Shean do Izraele. Ubytování, večeře a nocleh v Nazaretu.
 
7. den: po snídani prohlídka Nazareta, Kány Galilejské a okolí Genezaretského jezera – Kafarnaum, Tabgha, Hora Blahoslavenství. Večeře a nocleh v Nazaretu.
 
8. den: po snídani odjezd do Tel Avivu, návštěva Joppe – kostel sv. Petra. Odpolední odjezd na letiště s plánovaným odletem v 18:35 hod. do Vídně. Po příletu odjezd autobusu do farnosti.

 

Duchovní program je spojený s každodenní mší svatou.

Průvodce si vyhrazuje změnu pořadí navštěvovaných míst.

Upozornění!

Platnost pasu musí být nejméně 6 měsíců po návratu!!

Ceny jsou kalkulovány v kurzu 1 Euro = 1,15 USD.  Při pohybu kurzu o 5% si CK vyhrazuje právo na úpravu ceny.