Pobožnost k Božímu Milosrdenství

Pobožnost k Božímu Milosrdenství

Datum a čas

17.3.2023 od 19:00 do 20:00

Místo uskutečnění

Rudolfov

Cena

Vstup zdarma

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Pobožnost k Božímu Milosrdenství

Přislíbení Pána:

,,Duše, které se budou modlit tuto Korunku, zahrnuje moje milosrdenství v životě a zvláště v hodině smrti. Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit."

Korunku nadiktoval Pán Ježíš sestře Faustině ve Vilně 13.-14. září 1935 jako modlitbu na utišení a zmírněním Božího hněvu. Když se modlime tuto Korunku, obětujeme Bohu Otci „Tělo a Krev, Duši a Božství“ Ježíše Krista a současně prosíme „o milosrdenství pro nás a pro celý svět“

Z deníčku sestry Faustyny:

V jisté chvíli, když jsem šla po chodbě do kuchyně, jsem v duši uslyšela tato slova:

,,Neustále se modli Korunku, kterou jsem tě naučil. Každý, kdo se ji bude modlit, dosáhne velkého milosrdenství v hodině smrti. Kněží ji budou dávat hříšníkům jako poslední záchranu; i kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto Korunku, dosáhne u mého nekonečného milosrdenství milost. Přeji si, aby mé milosrdenství poznal celý svět; nesmírné milosti toužím dávat duším, které důvěřují mému milosrdenství. "

Dnes mi Pán řekl:

Zapiš, má dcero tato slova:

Všem duším, které budou uctívat mé milosrdenství, šířit jeho úctu a povzbuzovat jiné duše k důvěře v mé milosrdenství.

Tyto duše v hodině smrti nezakusí strach. Mé milosrdenství je v tomto posledním boji ochrání… Má dcero, vybízej duše k modlitbě té Korunky, kterou jsem ti odevzdal. Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit. Když se ji budou modlit i zatvrzelí hříšníci, naplním jejich duše pokojem a hodina jejich smrti bude šťastná.