I sobota

I sobota

Datum a čas

2.3.2024 od 07:30 do 09:00

Místo uskutečnění

Lišov farní kostel

Cena

Vstup zdarma

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

I sobota

SLAVENÍ DEVÍTI PRVNÍCH SOBOT NA SMÍR NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE

První soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru a úctě k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Církev v dějinách opakovaně nabízela plnomocné odpustky a milosti věřícím, kteří na první sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Srdci Panny Marie. Matka Boží o to i sama požádala při svém zjevení sestře Lucii z Fatimy dne 10. prosince 1925, kdy se jí ukázala v klášteře Pontevedro v jejím pokoji, a řekla jí: „Hleď, milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním; nevděční lidé je ustavičně probodávají rouháním a chladností. Aspoň ty se přičiň, abys mě potěšila, a oznam všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi milostmi, které potřebují ke spáse těm, kdo po pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci vykonají sv. zpověď, sv. přijímání, pomodlí se růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a při tom budou rozjímat o tajemstvích sv. růžence." O několik let později, dne 15. srpna 1942, ukázal Pán Ježíš Neposkvrněné Srdce své Matky ctihodné Boží služebnici, setře klarisce Konsolátě Betronové se slovy: "Tak jako jsem já skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky přišel na svět, tak přijdou duše skrze toto Srdce k mému Srdci. Toto Srdce je pramen mých milostí, ze kterých prýští život a posvěcení světa. Jako mně dal Otec všechnu moc na nebi i na zemi, tak skládám vítěznou moc nad hříchem a světem do Srdce mé neposkvrněné Matky. Má dcero, skrze Markétu (Marii Alacoque) jsem dal světu velká zaslíbení. Protože jsem však ve své dobrotě nekonečný a mé milosti jsou nevyčerpatelné, slibuji nyní ještě více. Jestliže duše chtějí, aby se má zaslíbení vrchovatě naplnila, ať milují a uctívají také Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci po kající přípravě přijímat mé Svaté Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené s Neposkvrněným Srdcem mé Matky.“ A Pán Ježíš dodal: „Prosba mé Matky o slavení prvních pěti sobot je projev její pokory, kterou má i v nebi, protože se necítí hodna stejné úcty. Moje prosba je však projevem mé lásky, která nemůže snést, abych dostal více než ta, se kterou jsme v lásce spojeni." Ježíšova zaslíbení pro novénu devíti prvních sobot ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie:

 1. Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještěběhem novény, když o to prosí s důvěrou.
 2. Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky.
 3. Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
 4. V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
 5. Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.
 6. Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
 7. Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
 8. Chudým se dostane příbytku a chleba.
 9. Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřítele.
 10. Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou.
 11. Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.
 1. Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti.
 2. Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.
 3. Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
 4. Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
 5. Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
 6. Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.
 7. Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.
 1. Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech.
 2. Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla.
 3. Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.
 4. Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit.
 5. Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.
 6. Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.
 7. Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
 8. Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.
 9. Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.
 10. Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví i v nemoci.
 11. Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky, jakož i moc, a to bez zvláštních obtíží.
 12. Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost pocítit, že nežijí již ony, ale já, to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, všechno štěstí a konání divů v jejich nitru je mé dílo.
 13. Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
 14. Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.
 1. Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat.

K těmto zaslíbením Spasitelovým se připojuje ještě velké zaslíbení Blahoslavené Panny Marie: "Každou první sobotu se zavírají brány pekla, nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají a mnoho duší přijde do nebe. To je dílo Milosrdné Lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!"

Z knihy SLAVENÍ PRVNÍCH PÁTKŮ A PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI, P. Pavel Havlát OM,

vydal Jiří Brauner – Kartuziánské nakladatelství Brno v roce 2017.