Ve farnosti Štěpánovice se konala radostná slavnost prvního svatého přijímání. Tento významný den byl zvláště slavnostní pro tři holky - Emilku, Izabelku a Markétku. Tyto holčičky, obklopeny rodinou a přáteli, přistoupily k oltáři s hlubokou vírou a očekáváním.

Slavnost začala tradiční procesí, při kterém děti, oblečené do bílých šatů, kráčely k oltáři v doprovodu svých rodičů. 

Emilka, Izabelka a Markétka byly příkladem pokory a radosti. Jejich tváře zářily štěstím, když přijímaly Eucharistii, což je pro nás velmi posvátný okamžik, symbolizující spojení s Kristem.

Farnost Štěpánovice se na tento den pečlivě připravovala. Kostel byl vyzdoben květinami a světlem, což vytvořilo atmosféru slavnostní a zároveň intimní. Po skončení mše následovalo společné foceni a radovaní. 

Tento den bude jistě dlouho v paměti nejen Emilky, Izabelky a Markétky, ale celé farnosti.

GALERIE