V sobotu 25. května 2024 přijalo v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích 50 mužů z celé diecéze z rukou biskupa Vlastimila pověření ke službě eucharistie. Mezi těmito úspěšnými absolventy kurzu pro služebníky eucharistie, jež je prvním stupněm tzv. akolitátu, jsou i muži z našich farnosti: Ladislav Kotaška (Štěpánovice), Michal Panský (Štěpánovice), Milan Třebín (Rudolfov), Lubomir Fraňek (Lišov) a Ondřej Kubala (Lišov).

Toto pověření je opravňuje k podávání svatého přijímání při mši svaté, přinášením eucharistie nemocným nebo vystavením Nejsvětější svátosti při adoraci, pokud není přítomen kněz či jáhen. Podmínkou k obdržení pověření je již zmíněné absolvování kurzu pro služebníky eucharistie.

Kéž jim Pán pomáhá tuto jejich službu dobře vykonávat!