Je neděle 5. 05. 2024 16:00. Den, na který jsme naplánovali děkovnou pobožnost za ukončeni pandemie. Pobožnost se konala uprostřed nádherné přírody v Dubičném nad Plachťákem. Celou neděli dopoledne je nádherné jarní počasí a nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mohlo změnit.  Ale kolem patnácté hodiny nebe bylo neklidné a nad našimi farnostmi se sbíraly mraky. Věděli jsme, že je to zkouška, protože jsme si slíbili, že se pobožnost bude konat i za nepřiznivého počasí. S obavami jsme se dívali na nebe. Bohu díky, počasí se vyjasnilo a nad Plachťákem, na místě naší pobožnosti, bylo nádherně. Kolem Božích muk – kapličky, kterou ve jménu farnosti obnovil pan Milan Třebín, se shromáždili  farnici z Rudolfova, Lišova, Štěpánovic a také Dobře Vody u Českých Budějovic.

Od kapličky do celého okolí nese se zpěv mariánských písni. Jak jinak v té situaci zni prosba: „Pros za nás o Panno mocná, pomocnice v každý čas, Maria, Matičko oroduj za nás“. Modlíme se a prosíme, aby na přímluvu Panny Marie, lidstvo už nikdy nemuselo prožívat hrůzu pandemie. Potom, se slzami v očích, odevzdáváme naše zemřelé. Vyslovujeme  jejich jména a připomínáme si, jak to bylo těžké, když jsme se často ani nemohli rozloučit, říci si, že se máme rádi, odpustit si navzájem. Prostě říct si: „s Bohem“. Všechny zemřelé jsme odevzdali Bohu v modlitbě litanie loretánské. Potom proběhlo posvěceni kaplicky a prosba k Bohu, aby se toto místo stalo  místem mnoha milostí pro Ty, kteří tady budou prosit za pomoc v nemoci. Děkovali jsem Bohu   za to, že zrovna nás ušetřil, že nám daroval život, že nám dal šanci. Drželi jsme se za ruce a jak jsme byli spolu v pandemii, tak jsme i teď chtěli být spolu .

Po Božím požehnání se po okolí rozezněla píseň vděčnosti Matce Boží za Její dobrotu a laskavost. Ještě dlouho jsme zůstávali v blízkosti kapličky abychom mohli tvořit společenství.

V krásnem prostředí přírody mezi třemi lípami v Dubičném nad Plachťákem je Kaplička - Boží muka, která je důkazem vděčnosti věřících za ukončeni pandemie a tichou vzpomínkou na zemřelé. Stojí za to sem přijít, sednout si na lavičku a pomodlit se. Prosit, vzpomínat ale přede vším děkovat.