Letos je symbolem projektu voda. Voda tiší žízeň, dává život, očišťuje, uzdravuje, zavlažuje. Ježíš slibuje, že voda, kterou dává on, se v každém člověku stane pramenem vody tryskající do života věčného (srov. Jan 4,14). To jsou slova, která řekl samařské ženě, když se s ní setkal u Jákobovy studny.

Studna s „vodou života“ nám bude během postní doby připomínat Boží lásku a podporu, kterou u Ježíše můžeme načerpat. „Voda“, kterou budeme společně naplňovat prázdný džbán, má symbolizovat naši ochotu dát se Ježíši k dispozici pro jeho záměry, aby i v nás mohl „vytrysknout pramen Ježíšovy vody života“, který má sílu uzdravovat náš svět. Na každý týden bude vybráno téma, které souvisí s aktuálním nedělním evangeliem.

Účastníci se do projektu zapojují dvěma aktivitami:
(1) Účastníci si o postní neděli vezmou domů jednu kartičku s úmysly a pokusí se
celý týden dělat to, co je na ní napsáno. Každou neděli si berou novou kartičku.
(2) Účastníci naberou ze studny trochu „vody“, kterou naplňují připravený džbán. Je
to výraz dobré vůle, že chtějí s Ježíšem spolupracovat a „nechat v sobě vytrysknout
pramen vody života“. Cílem je džbán co nejvíce naplnit. Vodu mohou účastníci
nabírat vždy, když si berou domů kartičku s úmysly.

Závěrem
Během letošní postní doby chceme více pochopit, co znamenají Ježíšova slova o tom, že  dává vodu života. Chceme povzbudit také naši touhu – žízeň po této vodě. Naplněný džbán má být připomínkou, že když přijmeme Ježíšovu nabídku, mohou se udát velké změny. A může se také stát, že budeme více vnímat, jak si nás Bůh používá pro své
záměry. Přejeme si, aby k tomu náš postní projekt přispěl

Projekt Diecézního katechetického centra v Brně pro dobu postní 2023, nedělní cyklus A