Církev touto svátostí navazuje na dílo Ježíše Krista, který na nemocné vkládal ruce a uzdravoval je a tuto službu svěřil své církvi.

Zvláštní milost svátosti má tyto účinky:

  • spojení nemocného s Kristovým utrpením, k jeho vlastnímu prospěchu i prospěchu církve;
  • útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci nebo stáří;
  • odpuštění hříchů, jestliže je nemocný nemohl obdržet ve svátosti pokání;
  • uzdravení, jestliže to prospívá ke spáse duše;
  • přípravu na přechod do věčného života.

Při slavení této svátosti duchovní maže olejem čelo a ruce nemocného, mazání doprovází modlitbou, kterou vyprošuje zvláštní milosti této svátosti. Svátost se uděluje buď jednotlivci, nebo společně při mši sv. Tuto svátost může přijmout jen katolík, který je v milosti posvěcující (po zpovědi).

Svátost se neuděluje zemřelým.

12. 02. 2023 budeme po mši svaté udělovat svatost pomazání nemocných. Tuto svátost může přijmout jen katolík, který je v milosti posvěcující (po zpovědi). Všichni, kteří přijmou svatost pomazaní nemocných musejí se zapsat do seznamu připraveného na stolku vzadu kostela. Je to nutné, protože musíme udělenou svatost zapsat do knihy.

Poselství Papeže Františka k 31 světovému dni nemocných