Požehnání sv. Blažeje

Třetího února je v liturgii památka sv. Blažeje, patrona těch, kteří trpí bolestmi v krku. Sv. Blažej biskup a mučedník, který žil na přelomu 3. a 4. století ve městě ležícím dnes v Turecku povoláním byl lékař, ale postupem času toto povolání opustil a změnil ho, aby sloužil Bohu.

V den, kdy si církev připomíná život sv. Blažeje, v kostelech jsou žehnány svíčky. V úvodu, který doprovází tento obřad, vyjadřuje kněz prosbu adresovanou Bohu o zdraví hrdla a správné užívání daru řeči: „Prosme Boha, který je pramenem života, o zdraví hrdla a pro správné užívání daru řeči, abychom jej mohli použít ke slávě užívání lidí“

V samotné modlitbě však kněz taky říká: „Prosíme tě, abys požehnal tyto svíce a dej, aby se všichni věřící na přímluvu svatého Blažeje osvobodili od krčních nemocí a všech ostatních nebezpečí a mohli Ti vždy děkovat“. Tradice praví, že Blažej uzdravil dítě, které se chystalo udusit kvůli kosti uvízlé v krku.

Když jsou svíčky požehnány a posvěceny, přistupuji věřící ke knězi, který jim požehná a pronese slova: „Na přímluvu svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, kéž Tě Bůh zachrání od bolestí v krku a všeho jiného zla. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“.

V neděli 5. 02. v naších farnostech proběhne obřad žehnání svící a žehnání věřícím.

Chleb sv. Agáty

„Chléb požehnaný 5. února nás má chránit před ohněm. Bere se ho také na cesty k usnadnění odloučení, protože stesk po domově jako oheň spaluje srdce a sv. Agáta má pomoci uhasit tento požár“

Svata Agáta je patronkou, která chrání před požáry a nebezpečím ohně. To zažili obyvatelé Sicílie, když rok po její smrti hrozilo, že sopka Etna zničí celou Katani. Někteří říkají, že to, co zastavilo lávu a změnilo její směr byl závoj, který světice nosila, jiní zase říkají že to mramorová deska, která byla na jejím hrobě.

Proč chléb sv. Agáty? Říkáme, že někdo je dobrý jako chléb a Jméno Agatha v řečtině doslova znamená „dobrá“. Chléb je krásným symbolem její obětavosti. Není náhodou, že Ježíš si při Poslední večeři zvolil chléb jako znamení, pod kterým chtěl zůstat mezi námi...