Letošní svátek Svaté rodiny oslavili jsme 30 prosince roku 2022. Žehnaní manželům proběhlo v první den Nového Roku. Tento den přicházíme do chrámu Páně, abychom děkovali za vše, co jsme v uplynulém roce přijali a čím jsme byli obdarováni.

V první nedělí po Narození Páně se v našich farnostech vžila tradice obnovy manželského slibu při mši svaté, kdy manželské páry přistupují před oltář a znovu si připomínají svůj slib, kdy se jeden odevzdává druhému.

GALERIE