Událost, která je dávána do souvislosti s Jeremjášovým proroctvím o Ráchelině pláči (viz Jer 31,15), popisuje Evangelium. To vypráví, jak Herodes Veliký nechal povraždit malé děti z Betléma na základě informací od tří mudrců, kteří přijeli z východu a hledali židovského krále, na jehož narození odkazovala proroctví i „betlémská hvězda“. Účelem tohoto činu byla likvidace všech, kdo by si později mohli s odvoláním na tato proroctví dělat nárok na Herodův trůn.

V tento den ve Štěpánovicích P. Martin udělil dětem zvláštního požehnaní.

 

Nebeský Otče,
jsme tvé děti a přicházíme k tobě s důvěrou dítěte.
Chceme tě prosit za toto dítě.
I ono má místo v tvém láskyplném plánu,
který máš pro ně připraven a chceš mu ho s důvěrou svěřit.
Prosíme tě, naplňuj toto dítě dary svého Ducha.
Ať roste, sílí a ať je s ním vždycky tvá milost.
Ochraňuj jej před každým nebezpečím,
které by mu mohlo ublížit na těle
či na duši, a bezpečně ho veď cestou života
až do nebeského domova.
 
Amen.