Způsob plnění aktivity:

Každý, kdo chce aktivitu plnit, si v neděli vezme v kostele zadání. To je mírně odlišné pro dospělé a pro děti.

Děti si s pomocí dospělého zformulují a zapíší každý týden na řádek výzvu s pomocí podnětu v závorce. Následně se každý den snaží svou výzvu plnit. Na konci každého dne vždy reflektují, zda se jim to dařilo. Pokud uznají, že ano, označí si příslušný den v kolečku “fajfkou”.

Dospělí si vybírají na každý den jedno z připravených políček (mohou na přeskáčku) a dny, kdy se jim podaří věnovat vybrané modlitbě nebo výzvě, také označí “fajfkou”.

Každý, kdo se do aktivity zapojuje, vyjádří při nedělní liturgii (nebo před ní, po ní) svou účast nalepením hvězdičky na oblohu připravenou v kostele. Hvězdy na obloze jsou symbolem jak naše duše i srdce po každém splněném úkolu se rozsvěcuji pro Ježíše. Připravme v našich srdcích krásné nebe na Jeho příchod.