Naši mladí farníci a jejich rodiče se sešli v úterý 18. října a společně se modlili růženec před večerní mší.

Za doprovodu kytaristy Petra Kyriana jsme zazpívali písničku: „Pan Bůh má v rukou celý svět“. Společně jsme chtěli povzbudit naše děti, aby se neváhaly obrátit k Bohu, důvěřovat Mu a najít v Něm podporu, jak nás Nadace ACN volá, abychom pomohli trpící Církvi – v těžkých časech.

Iniciativa Milion dětí se modlí růženec je celosvětová událost, které se každoročně účastní několik desítek zemí a stovky tisíc dětí, včetně naších farností. Všichni se společně modlíme za mír.

Galerie