Římskokatolická farnost Lišov
ve spolupráci s CK Awertour
Vás zve na
POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ
 
Termín: 17. 3. – 24. 3. 2023

Cena: 21 500 Kč + 100 USD + doprava na letiště

V ceně je započítáno:        

letenka, letištní a palivové příplatky

7 x ubytování v 3* hotelu s polopenzí

doprava klimatizovaným autobusem ve Svaté zemi

odborný průvodce kněz ICLic., Mgr. Miroslav Labač

pojištění proti úpadku CK

V ceně není započítáno:   

obslužné, vstupy podle programu a taxík na horu Tábor: 100 USD (uhradíte průvodci ve Sv. zemi).

cestovní pojištění (nutné sjednat si individuálně) musí zahrnovat léčebné výlohy spojené s onemocněním Covid-19 včetně potvrzení v anglickém jazyce na požádání zajistí pojišťovna).

příplatek za jednolůžkový pokoj 4 000 Kč.

Informace a přihlášení:  

P. Marcin do 30. 09. 2022

[email protected]

+420 730 168 128

Vstup do Izraele se řídí aktuálně platnými podmínkami, které jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Do Izraele mohou nyní cestovat turisté bez ohledu na jejich očkovací status, tzn. i neočkovaní cizinci.

RÁMCOVÝ PROGRAM POUTNÍHO ZÁJEZDU:

1.den: doprava z Lišova na letiště do Prahy. Odlet do Tel Avivu. Transfer autobusem do Betléma, ubytování, večeře podle času příletu, nebo jako náhrada oběd v rámci programu v Betlémě. Nocleh.

2. den: po snídani prohlídka Betléma – bazilika Narození Ježíše Krista, Pole pastýřů, jeskyně Mléka. Večeře a nocleh v Betlémě.

3. den: po snídani odjezd do Galileje. Cestou zastávka v Haifě, návštěva kostela Stella Maris. Pokračování v cestě do Nazaretu. Prohlídka Nazaretu – bazilika Zvěstování, kostela sv. Josefa. Odpoledne výjezd taxíkem na horu Tábor, prohlídka kostela Proměnění Páně. Večeře a nocleh v Nazaretu/Tiberias.

4. den: po snídani odjezd ke Genezaretskému jezeru. Cestou zastávka v Káně Galilejské (místo prvního zázraku), kde si mohou manželé obnovit svoje manželské sliby. Pokračování v cestě ke Genezaretskému jezeru: hora Blahoslavenství, Kafarnaum – dům sv. Petra, Tabgha – místo zázračného rozmnožení chlebů a ryb, místo Primátu sv. Petra. U jezera je možnost zakoupení oběda – tradiční Petrovy ryby (orientační cena 23,- USD). Pokračování v cestě do Betléma. Večeře a nocleh v Betlémě.

5. den: po snídani odjezd autokarem do Jeruzaléma. Prohlídka města – Betfage, návštěva Olivové hory – prohlídka kostela Pater Noster – Otčenáš, návštěva Dominus Flevit, místa, kde Pán plakal nad Jeruzalémem. Prohlídka Getsemanské zahrady, baziliky Agonie (smrtelného zápasu Pána Ježíše), kostela Hrobu Panny Marie. Přechod ke Zdi nářků, kostel Galicantu, Hora Sion – Večeřadlo a bazilika Usnutí Panny Marie. Večeře a nocleh v Betlémě.

6. den: po snídani prohlídka Betánie – Lazarův hrob. Přejezd Judskou pouští, návštěva Jericha. Návštěva místa křtu Pána Ježíše – obnovení křestních slibů. Odjezd k Mrtvému moři s možností koupání. Odpoledne fakultativní výlet na Horu Pokušení (cena cca 13,- USD). Večeře a nocleh v Betlémě.

7. den: po snídani odjezd autobusem do Jeruzaléma, prohlídka Starého města. Křížová cesta-Via Dolorosa, bazilika Božího hrobu na Kalvárii-Golgotě. Odpolední návštěva Ain Karem, návštěva místa narození Jana Křtitele a místa Navštívení Panny Marie u Alžběty. Večeře a nocleh v Betlémě.

8. den: snídaně, odjezd autobusem do Tel Avivu. Podle času odletu bude případně zařazena krátká prohlídka Emauz. Následný odlet do Prahy. Transfer autobusem do Lišova.

Duchovní program je spojený s každodenní mší svatou.

Průvodce si vyhrazuje změnu pořadí navštěvovaných míst.

Upozornění!
Platnost pasu musí být nejméně 6 měsíců po návratu!!
Ceny jsou kalkulovány v kurzu 1 Euro = 1,25 USD. 
Při pohybu kurzu o 5% si CK vyhrazuje právo na úpravu ceny.
 
Upozorňujeme, že výše uvedená cena se může změnit s ohledem na vývoj ceny pohonných hmot (palivové poplatky letecké společnosti) a služeb v Izraeli.
 
Ke stažení: