Blog farnosti

Obnova farářského hrobu v Libníči

Obnova farářského hrobu v Libníči

S návrhem obnovit farářský hrob na našem hřbitově přišla Růžena Lískovcová, která se     v současnosti o něj stará, poznala pracnost péče o tento starý hrob, takže její návrh byl namístě.  Ten je v posledních letech udržován péčí obou Lískovců rodin.

Číst dál
Charitní potravinová sbírka

Charitní potravinová sbírka

Diecézní charita České Budějovice vyhlašuje sbírku potravin na přímou pomoc ukrajinským rodinám, které získaly azyl v našem městě. Probíhat bude každou sobotu od 26.3. do konce dubna vždy v čase od 8 do 12 hodin v Kontaktním a poradenském místě na adrese Kanovnická 18 v Českých Budějovicích. To týdně vydá přes 100 balíčků potravinové pomoci a zásoby surovin pomalu docházejí. Na rozdíl od přílivu lidí, který neslábne.

Číst dál
K zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se přidá celý svět

K zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se přidá celý svět

Svatý otec vyzval biskupy po celém světě, aby se společně s věřícími připojili k jeho modlitbě za mír a zasvěcení Ukrajiny a Ruska Panně Marii, které pronese v pátek 25. března od 17.00 hodin ve Svatopetrské bazilice.

Číst dál
Slavnostní liturgie „Výjevy z Apokalypsy“ v katedrále sv. Mikuláše

Slavnostní liturgie „Výjevy z Apokalypsy“ v katedrále sv. Mikuláše

Monumentální tapiserie obrazového cyklu „VÝJEVY Z APOKALYPSY“ budou zdobit presbytář českobudějovické katedrály sv. Mikuláše. Autorem tapiserií je celosvětově uznávaný slovinský umělec, teolog a jezuita P. Marko Ivan Rupnik, S.J. V pátek 18. března 2022 v 17:00 hod. nové umělecké dílo – za účasti autora – požehná Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický.

Číst dál
Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

Drazí věřící, sestry a bratři 

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.

Číst dál
Synoda 2021 - 2023

Synoda 2021 - 2023

Synoda krok za krokem

Milí farníci z Lišova, Rudolfova a Štěpánovic. V měsíci říjnu byla v naší církvi zahájena diecézní fáze synody.

Pevně věřím, že se s tímto pojmem v uplynulých týdnech setkal každý z vás. Podstatu synody lze stručně shrnout jako projev společné cesty, při níž se církev snaží pozorně naslouchat Duchu Svatému

Číst dál
Pomoc pro Ukrajinu

Pomoc pro Ukrajinu

Číst dál
12