Svatoblažejské požehnání a požehnání chleba sv. Agáty

Svatoblažejské požehnání a požehnání chleba sv. Agáty

„Chléb požehnaný 5. února nás má chránit před ohněm. Bere se ho také na cesty k usnadnění odloučení, protože stesk po domově jako oheň spaluje srdce a sv. Agáta má pomoci uhasit tento požár“. 3. 02. je v liturgii památka sv. Blažeje, patrona těch, kteří trpí bolestmi v krku.

Číst dál

Oznámení

I pátek

I pátek

PRVNÍ PÁTKY V MĚSÍCI JSOU ZASVĚCENY SMÍRU NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI PÁNA  JEŽÍŽE, PODLE JEHO VLASTNÍHO PŘÁNÍ. Pán Ježíš se zjevil roku 1673 ve Francii ...

Detaily
Schůzka ministrantů

Schůzka ministrantů

Milí rodiče Na začátku Vás chci pozdravit a poděkovat Vám za to, že povzbuzujete svého syna, aby sloužil Pánu Ježíši u oltáře, jako ministrant. Časté ...

Detaily
I sobota

I sobota

SLAVENÍ DEVÍTI PRVNÍCH SOBOT NA SMÍR NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE První soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru a úctě k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. ...

Detaily
Farní kafe

Farní kafe

V nedělí 5. 02. 2023 se bude konat takzvané „Farní kafe“ na rudolfovské faře. Je to příležitost se neformálně setkat a popovídat si u kávy/čaje a drobného občerstvení. ...

Detaily
Setkání Mužů Svatého Josefa

Setkání Mužů Svatého Josefa

Vice tady

Detaily
Pouť do Svaté země

Pouť do Svaté země

Římskokatolická farnost Lišov ve spolupráci s CK Awertour Vás zve na POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ Římskokatolická farnost Lišov ve spolupráci s CK Awertour Vás zve na POUŤ DO SVATÉ ...

Detaily